Svaz účetních Praha, z.s.

           
               

Přednášky, semináře, besedy

Naše organizace zajišťuje pro naše členy (event. nečleny) v rámci zvyšování odbornosti přednášky a besedy na aktuální témata z oblasti finančního účetnictví, mezd a daní.

Přednáší kvalifikovaní lektoři Svazu účetních, Komory certifikovaných účetních ČR, o.s., Komory auditorů ČR a Komory daňových poradců ČR:

Prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., vysokoškolský učitel, účetní expert, školitel IFRS, člen Evropské účetní asociace...
Ing. Václav Dvořák, daňový poradce, odborník s dlouholetou praxí se širokým záběrem...
Ing. Alena Mrkvičková, auditorka, daňová poradkyně, účetní expertka, účetnictví, daně a audit podnikatelů...
a další ... Ing. Jana Antonová, Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ing. Pavel Komrska, Ing. Milan Bouda ...


AKTUÁLNĚ: Metodické aktuality Svazu účetních v digitalizované podobě
!
Dovolujeme si Vás informovat, že Svaz účetních vydává své tradiční odborné periodikum v elektronické podobě.
Více v členům zasílané "Informaci".

DOPORUČUJEME.

--------------------------------------

Přehled vzdělávacích počinů:

Vzdělávací počiny jsou určeny přednostně pro naše členy za 900 Kč.
Je-li kapacita místnosti dostatečná a zájem našich členů nízký,
mohou se po předchozí domluvě zúčastnit i nečlenové za 1 500 Kč.