Svaz účetních Praha, z.s.
Volené orgány Svazu účetních Praha, z. s.
( zvolené na náhradní členské schůzi 18. srpna 2020 )

Výbor spolku

Předseda spolku

Ing. Martin Čejna

PaedDr. Zuzana Caklová
Roman Martinek
Ing. Alena Mrkvičková
Mgr. Eduard Navara
Jiří Precektor
Ing. Zdeněk Vogal

 

Revizní komise spolku

Předseda revizní komise spolku

Prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Ing. Jana Antonová
Ing. Milan Bouda
Ing. Roman Kindl