Svaz účetních Praha, z.s.
Volené orgány Svazu účetních Praha, z. s.
( zvolené na náhradní členské schůzi 11. června 2024 )

Výbor spolku

Předseda spolku

Mgr. Eduard Navara

Ing. Jana Antonová
Ing. Martin Čejna
Bc. Bohuslava Kutnerová
Ing. Alena Mrkvičková
Jiří Precektor
Ing. Zdeněk Vogal

 

Revizní komise spolku

Předseda revizní komise spolku

Ing. Milan Bouda

Petr Kadlec
Ing. Světlana Roženská
Prof. Ing.Jiří Strouhal, Ph.D.