Svaz účetních Praha, z.s.
                                      
         

Účetní poradenství

Účetní poradenství zajišťuje:
Ing. Milan Bouda.

Poradenství je každou druhou středu v měsíci, vždy od 14 do 17 hod.

Cena za poradenství:

- pro členy našeho spolku  100,- Kč za každou započatou čtvrthodinu,
   tj. 400,- Kč  za  hodinu
  
- pro ostatní zájemce 250,- Kč za každou započatou čtvrthodinu,
  tj. 1 000,-Kč  za hodinu

Při poradenství mají, samozřejmě, přednost naši členové. 

Na poradenství se objednávejte e-mailem.

Dotazy nám, laskavě, sdělte alespoň 5 dní předem.
Čím dříve a přesněji bude dotaz formulován, tím lépe může být zodpovězen.

Poradenství je každou druhou středu v měsíci od 14 do 17 hod.
v našem sekretariátě Na Poříčí 1041/12,  2. patro, č. dv. 208.
...